Miljøarbeider jobber i elevmiljøet på skolen og skal være en voksenperson som elevene kan snakke med. Miljøarbeider skal ta seg spesielt av elever som bor på hybel. Hun går også rundt i klassene om morgenen og tar kontakt med elever som ikke har kommet.