Rådgiver kan gi deg oppfølging for at du skal kunne finne deg til rette på skolen. Rådgiver tilbyr deg også informasjon og veiledning for at du skal lære å vurdere hvilke studier og yrker som kan passe for deg. Rådgiver har taushetsplikt.

Spesialpedagogisk koordinator har ansvar for å koordinere spesialundervisning og veilede elever, foresatte og pedagogisk personale med tanke på tilrettelegging av opplæringen.