Alle VG1-elever skal stille med bærbar datamaskin fra første skoledag.

Samisk videregående skole, Karasjok gir stønad til kjøp av bærbar PC gjennom våre ordninger til elever som starter i VG1.

Alternativ 1
Du kan ta med en bærbar maskin du har fra før, eller kjøpe en maskin selv.

Alternativ 2
Du kan kjøpe bærbar datamaskin gjennom Samisk videregående skole, Karasjoks ordning for elev-pc. Samisk videregående skole, Karasjok subsidierer da maskinen slik at den blir rimeligere å kjøpe. Se eget skriv i fra rektor.
I tillegg vil alle elever få et utstyrsstipend fra lånekassen. (Se www.lanekassen.no)