Slik søker du
Meld deg opp og betal eksamensavgift i privatistweb.no - velg Finnmark fylkeskommune. Oppmeldingsperioden for våren er 1. januar-1. februar, og for høsten 1.-15. september.

Les nøye informasjonen på privatistweb, før du melder deg opp. Hvis du er i tvil om du velger rett fag, se vilbli.no, ta kontakt med din tidligere skole eller oss på e-post.

Har du behov for særskilt tilrettelegging ved eksamen, gi beskjed til din oppmeldingsskole innen 15. mars om våren eller 1. oktober om høsten.

Hva koster det?
For lærlinger er privatisteksamen gratis, og for andre er kostandene per eksamen

  • kr 1 057,- for fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter,
  • kr 1 057,- for fag du ikke har bestått som elev eller privatist,
  • kr 2 115,- for fag du har bestått tidligere som elev eller privatist og vil forbedre karakteren.

Dersom du trekker deg fra eksamen får du ikke refundert kostnadene.

Hvem kan søke?
Dersom du ikke er elev i et fag og ønsker samtidig å forbedre eller få karakterer i faget, eller vil ta praksiskandidateksamen i forkant av fag-/svennebrev, kan du ta faget som privatist.