Blokkdager
På blokkdager jobber du med ett fag hele dagen. Hvert fag har like mange blokkdager i året som det har timer i uker. I et fag med tre timer i uka, vil du altså ha tre blokkdager i året.

Undervisningsmateriale
Du får låne de fleste lærebøker fra skolebiblioteket ved skolestart. Det finnes boklister på biblioteket. Annet nødvendig utstyr, som verneklær, kalkulator og eventuelle engangshefter, må du skaffe selv.