Mens du er på skolen, i praksis eller på ekskursjon i skolens regi, er du dekket av en ulykkesforsikring. Vær oppmerksom på at skolen ikke står ansvarlig for tap av dine private eiendeler hverken på skolens område, i praksis eller på ekskursjon.