Elever som har skoleplass kan søke om støtte nå.
Elever som har fått skoleplass og takket ja til den, kan søke om støtte nå. De fleste elever i videregående skole får tilbud om skoleplass i juli. Lærlinger kan søke når de har fått godkjent lærekontrakt.

Dette kan du gjøre via www.vigo.no eller www.lanekassen.no hvis du tidligere har fått støtte fra Lånekassen. Så snart du har fått skoleplass, bør du søke om stipend/lån. Dermed har du penger ved skolestart. Dersom du venter med søknaden til skolestart, er behandlingstiden ca. 5-6 uker. Vg2- og vg3- elever som har ungdomsrett kan også søke på utstyrsstipend, og alle som søker vil få dette stipendet.

Elever som står på venteliste kan søke 1. august.
Elever som ikke kom inn på førsteinntaket må vente med å søke til 1. august, og helst til de er sikre på hvilken skole de skal gå på. Da slipper de å søke på nytt dersom de ombestemmer seg. Hvis en elev sender inn flere søknader, kan saksbehandlingstiden bli lengre.

Informasjon om stipend til elever på videregående.
https://www.lanekassen.no/hovedmeny/for-larestedene/informasjonsmateriell-fra-lanekassen-til-elevar-og-studentar-2017-2018/informasjonsmateriell/

Endringer i forskriftene
Her finner dere de viktigste endringene i Lånekassens forskrifter for 2017-2018

Andre stipend som du kan søke på
Språkmotiveringsstipend fra Sametinget. Fristen for å søke på dette pleier å være en gang i mars.