Alle som skal ha skoleskyss må søke. Dette må du gjøre på https://www.ffk.no/samferdsel/skoleskyss/. Det skal være 6 km fra hjem til skole for å få gratis skoleskyss, eller medisinske årsaker. Du kan lese mer om dette på nettstedet.