Regjeringen anbefaler ingen unødvendige reiser i påsken.

På grunn av den økende smitten i hele landet av de muterte virusvariantene velger Samisk videregående skole å skjerpe inn smitteverntiltakene de to første ukene etter påske. De lærere som har undervisning i 1.time rett etter påske informerer om hvilke regler vi har.

  • Så langt som mulig forsøke å samle færrest mulig elever på tvers av klasser i kantina og andre oppholdssteder.
  • Alle må bruke munnbind, det legges ut på alle klasserom. Skolen jobber med å skaffe munnbind med gjennomsiktig vindu.
  • Husk minst en meter avstand
  • God håndhygienene, og vask av pulter etter bruk
  • Bli hjemme dersom du har luftveissymptomer og ta en koronatest.

 

De som har vært på reise utenfor Finnmark Fylke:

  • Ansatte og elever som har vært utenfor Finnmark, eller i områder der det er mye smitte, må ta koronatest første ankomstdag eller første skoledag 06.04.21, ny test må tas etter 7 dager slik FHI anbefaler. Det er testing på Grensen og der er ingen timebestilling. Alle som tar koronatest er i karantene inntil testresultat nr. 2 kommer.
  • Kontaktlærere kartlegger hvilke elever som skal reise ut av Finnmark fylke og ikke har mulighet til å dra til Grensen for testing. Til disse bestilles test på Helsesenteret 06.04.21.
  • Beskjed om tidspunkt og oppmøtested vil bli gitt senere. 
  • De som har luftveissymptomer må ha hjemmekontor/undervisning på teams, dette gjelder både lærere og elever. De må å ta koronatest enten på Grensen eller kontakte Helsesenter tlf 78468500
  • Klasse 3P, 2A og 2C har undervisning på teams fra tirsdag 06.04.2021 til testresultat 2 er kommet. Det kan vurderes om flere klasser grupper skal ha hjemmeundervisning, dette dersom det er mye fravær i klassene pga karantene og luftveissymptomer.

 

Alle må følge med på FHI.no, Regjeringen.no og Karasjok kommune om eventuelle nye restriksjoner.

Det kan også komme nye restriksjoner fra skolen før skolestart. Disse vil bli publisert på Teams og skolens Facebookside.

 

Les mer på lenkene under:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/?term=&h=1

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-kan-pasken-tilbringes/id2838494/

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/karantene/veiviser-hvilke-karanteneregler-gjelder-for-deg