Studiespesialisering gir grunnlag for å studere ved høgskoler eller universitet. Det passer hvis du liker å arbeide med teoretiske fag, for eksempel norsk, samisk, engelsk, andre fremmedspråk og matematikk. Du må også jobbe en del med lekser for å gjøre det godt. Noen studier krever spesiell studiekompetanse. Det må du ta med i vurderingen når du velger programfag for 2. og 3. klasse. Skolen har et informasjonsmøte om dette til foreldre og elever før programfagene velges. Hvis du er i tvil om valg av programfag, snakk med rådgiver. (Se også på lenkene til informasjon om studier.)

Fag og timetall på Vg1 (1. klasse)

(Uketimer, fag)
4 Norsk (for elever med samisk 1. eller 2. språk)*
4 Samisk (som 1. eller 2. språk)
5 Matematikk praktisk/teoretisk
5 Naturfag
5 Engelsk
5 Finsk/Spansk II
3 Samfunnsfag
2 Geografi
2 Kroppsøving
*For elever med bokmål og nynorsk er det 5 t/u norsk.
**Ikke obligatorisk for elever som har samisk 1. eller 2 språk. Spansk tilbys bare for dem som har hatt spansk i ungdomskolen.

Fag og timetall på Vg2 (2. klasse)

(Uketimer, fag)
4 Norsk (for elever med samisk 1. eller 2. språk)*
4 Samisk (som 1. eller 2. språk)
3 Matematikk praktisk
2 Historie
2 Kroppsøving
10 Programfag 1
5  Programfag 2

*For elever med bokmål og nynorsk er det 5 t/u norsk.

Fag og timetall på Vg3 (3. klasse)

(Uketimer, fag)
4 Norsk (for elever med samisk 1. eller 2. språk)*
4 Samisk (som 1. eller 2. språk)
3 Historie
2 Religion
2 Kroppsøving
10 Programfag 1
5  Programfag 2


Krav til programfag i Vg2 og Vg3 (2. og 3. klasse)

  • i alt 30 uketimer med programfag på Vg2 og Vg3
  • 10 uketimer med programfag innenfor ett programområde på Vg2 og 10 uketimer på Vg3
  • 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3 i et programfag som kan velges fritt (også fra et annet programområde enn de 10 uketimene)
  • elever som velger matematikk som programfag på Vg2 må ta et ekstra programfag for å få nok timer

Vi tilbyr følgende programområder:

Språkfag Realfag Samfunnsfag og økonomi
Engelsk Matematikk Samisk historie og samfunn
Finsk Fysikk Medie- og informasjonskunnskap
Spansk Kjemi  

FRITTSTÅENDE PROGRAMSFAG:

Aktivitetslære (bare 5 uketimer)
 
Les mer om Studiespesialisering på vilbli.no
Søk skoleplass på vigo.no