Tilbudet går ut på å gi dem som har bestått 2-årig yrkesopplæring etter kunnskapsløftet, et tredje påbygningsår for å oppnå studiekompentanse.

Det tas kun inn elever som enten har samisk 1, 2 eller 3.(samisk første eller andre språk). Det undervises IKKE i nynorsk.

Tilbudet gis hvert skoleår, og det undervises i følgende fag:

  • Samisk 8 uketimer
  • Norsk 8 uketimer
  • Matematikk 5 uketimer
  • Naturfag 3 uketimer
  • Historie 4 uketimer
  • Kroppsøving 2 uketimer

Les mer om påbygging på vilbli.no

Søk skoleplass på vigo.no