Har du lyst til å jobbe aktivt, produktivt og kreativt. På dette studiet får du blant annet opplæring i oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner.
Skolen tilbyr Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og Vg2 Byggteknikk. Det alterneres mellom Vg1 og Vg2. Høsten 2016 starter Vg1 Bygg- og anleggsteknikk.
Timetall på Vg1:

2 Samisk første- eller andrespråk
2 Norsk
3 Engelsk
3 Matematikk
2 Naturfag
2 Kroppsøving
12 Produksjon
5 Tegning og bransjelære
5 Yrkesfaglig fordypning
Timetall på Vg2:
2 Samisk første- eller andrespråk
2 Norsk
2 Engelsk
3 Samfunnsfag
2 Kroppsøving
5 Bransjelære
12 Produksjon
8 Yrkesfaglig fordypning

Les mer om faget på vilbli.no

Søk skoleplass på VIGO