Medier og kommunikasjon er studieforberedende, men er mer praktiskrettet enn studiespesialisering. I programfagene legges det opp til læring gjennom praktisk arbeid, f.eks. samarbeidsprosjekter med
lokale mediebedrifter og arbeid med ungdomsbedrift. Teori og praksis går hånd i hånd, og du lærer mye om lyd, bilde, film, tekst og kommunikasjon.

Det første året har du følgende fag:
Samisk 4 t.
Norsk 4 t.
Engelsk 5 t.
Naturfag 5 t.
Matematikk 5 t.
Kroppsøving 2 t.
Mediefag 10 t.

Medier og kommunikasjonsklassen vil ha egen kontaktlærer. Elevene følger studiespesialiseringsklassen i alle fag unntatt samisk og mediefagene. Undervisningsspråket i mediefagene er samisk.
Medier og kommunikasjon er 3 årig, og du kan ta alle årene i Karasjok.

Etter videregående skole kan du ta høyere utdanning og bli f.eks. journalist, webdesigner, spilldesigner, lydtekniker, filmprodusent eller kommunikasjonsrådgiver.
Les mer om Medier og kommunikasjon, studieforberedende her: https://www.vilbli.no/?Side=1.0&Kurs=&Program=V.ME