fjernundervisning 02Samisk videregående skole Karasjok tilbyr fjernundervisning i nordsamisk til elever over hele landet. Fjernundervisning er en opplæringsmetode som foregår via Skype eller lyd&bilde studio.

Mange av elevene som har rett til opplæring i samisk bor på steder der det ikke er tilgang på lærere med samisk kompetanse. Ved slike tilfeller, hvor skolen ikke kan tilby samisk undervisning, har elevene rett til alternative opplæringsformer som fjernundervisning, intensivopplæring, hospitering eller andre egnede undervisningsformer. Retten til samisk opplæring er hjemlet i kap. 6 i opplæringsloven. Alternative opplæringsformer er hjemlet i § 7-1 i forskrift til opplæringsloven

Du som begynner på en videregående skole som ikke tilbyr nordsamisk, kontakt oss. Vi er her for dere.